Zorg voor het erfgoed

In deze brochure laat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zien wat zijn rol is in de zorg voor ons erfgoed.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed adviseert en inspireert bij het behoud, de duurzame ontwikkeling en de toegankelijkheid van het meest waardevolle erfgoed van ons land.

De Rijksdienst voert de wet- en regelgeving uit op het gebied van monumentenzorg, archeologie, historisch landschap en museale collecties.

Deze publicatie is ook beschikbaar in het Engels.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2014