Zonne-energie in de historische omgeving: groene gids

Deze gids biedt vakmensen op gebied van erfgoed, milieu en energie uitgebreide informatie over het toepassen van zonne-energie bij monumenten en historische gebouwen, hun omgeving en beschermde stads- of dorpsgezichten.

De gids springt in op de toenemende vraag van bewoners, ondernemers en organisaties die zonne-energie overwegen bij monumenten, beschermde stads- of dorpsggezichten of historisch waardevolle gebouwen en gebieden zonder beschermde status. Het document geeft vakpartijen inzicht in wanneer en hoe zonne-energie het beste toe te passen is. Ook de systemen voor warmte (zonnecollectoren) en stroom (zonnepanelen) worden uitgebreid omschreven, inclusief de verschijningsvormen: van los paneel tot systemen die zijn geïntegreerd in materialen en constructies.

Zonne-energie en erfgoed: vakwerk

Wanneer het gaat om zonne-energie en erfgoed komen verschillende vakterreinen bij elkaar. Erfgoedspecialisten en institutionele eigenaren lezen in deze publicatie meer over de uiteenlopende systeemtypen en hun mogelijkheden of beperkingen. Professionals uit de energie- of duurzaamheidssector komen meer te weten over de omgang met beschermde gebouwen, over de unieke kenmerken en wat dit betekent voor het plaatsen van de systemen. Deze gids gaat daarnaast kort in op CO2-besparingen, kosten, terugverdientijden en vergunningen en komen alle duurzame alternatieven voor zonne-energie kort voorbij.

Voor wie

Deze gids is voor iedereen die vakmatig werkt met monumenten, andere historische gebouwen en hun omgeving, zoals institutionele eigenaren, architecten, installateurs, adviseurs, monumentencommissies en gemeenteambtenaren.

Voor eigenaren of huurders verscheen Zonne-energie en uw monument en voor vergunningverleners verscheen Zonne-energieplannen en monumenten.

Colofon

Auteur: Huub van de Ven
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2014