Zonne-energie en erfgoed

Deze publicatie is een advies over collectieve zonprojecten voor erfgoed met focus op rijksmonumenten en beschermde gezichten.

Het advies levert een bijdrage aan de discussie over het samengaan van collectieve zonne-energie en erfgoed.

Tekst: Rob Zakee
In opdracht van HIER opgewekt en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2019

Taal

Nederlands