Zoeken naar een speld in een hooiberg? Gecombineerd geofysisch en archeologisch onderzoek naar de Staats-Spaanse linie rond Gennep (2008)

Uit een pilotproject in Gennep blijkt dat de combinatie van geofysisch en archeologisch onderzoek kansrijk is. Een deel van de Staats-Spaanse linie kon op deze manier in kaart worden gebracht.

Doel van het pilotproject was om door een combinatie van traditioneel gehanteerde prospectietechnieken en – voor de archeologie deels nieuwe – non-destructieve geofysische prospectietechnieken, delen van de Staats-Spaanse linie rond Gennep in kaart te brengen. Op basis van een bureauonderzoek, gecombineerd met een veldbezoek, werden zes deelgebieden geselecteerd. De resultaten van de verschillende onderzoeken zijn zeer wisselend. Een deel van de Staats-Spaanse linie werd herkend en in kaart gebracht.

Uitgebreid bureauonderzoek noodzakelijk

De resultaten van het onderzoek zijn veelbelovend. Ze tonen aan dat deze combinatie van prospectiemethoden geschikt is om fenomenen in het landschap op te sporen, zoals linies en stellingen. Wel zijn er nog enkele haken en ogen. Zo is niet duidelijk welke omstandigheden bepalen of de geofysische prospectietechnieken al dan niet succesvol zijn. Daarnaast is het altijd noodzakelijk om de beelden die uit geofysisch onderzoek voortkomen door middel van archeologisch veldwerk te toetsen. Een uitgebreid bureauonderzoek is eveneens noodzakelijk om de meest kansrijke deelgebieden te kunnen selecteren. Anders blijft het zoeken naar een speld in een hooiberg.

Voor wie

Dit wetenschappelijk rapport is bestemd voor archeologen, erfgoedprofessionals en liefhebbers die geïnteresseerd zijn in de archeologie van Limburg.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg 188
Auteurs: J. van Doesburg en A. Müller
ISBN: 978 90 5799 1707
©Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2011