Werken aan werelderfgoed; zes uitdagingen in de praktijk

Deze publicatie geeft voorbeelden, praktische handvatten en instrumenten voor de omgang met belangrijke uitdagingen in de werelderfgoedpraktijk.

Het werelderfgoed in Nederland is goed beschermd. Toch zijn er ontwikkelingen die impact op het werelderfgoed hebben. Deze publicatie laat aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden zien welke kansen werelderfgoed biedt voor ruimtelijk-economische ontwikkelingen. Hierbij komen zes uitdagingen aan bod: ontwikkelingen in de omgeving, de zoektocht naar een nieuwe functie, herinrichting van het terrein of gebied, een gezonde exploitatie, bezoekers verleiden en geleiden en samenwerken met andere partijen.

Beleefbaarheid, bescherming en samenhang

Nederland verandert continu. Ruimtelijke opgaven van vandaag hebben een ander karakter dan twintig jaar geleden, laat staan honderd jaar geleden. Zo is duurzame energie een actuele opgave die grote invloed op het landschap heeft. Het is een uitdaging om te werken aan dit soort vraagstukken van morgen en tegelijkertijd werelderfgoed te beschermen en ontwikkelen. Om dit in de praktijk vorm te geven, heeft het Rijk drie doelstellingen voor het werelderfgoed opgesteld: meer bekendheid en beleefbaarheid, betere bescherming en versterking van de onderlinge samenhang. Er is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met maatregelen die de erfgoedwaarde van het werelderfgoed versterken. Deze publicatie geeft een overzicht.

Voor wie

Deze publicatie is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de zorg voor het Nederlands werelderfgoed.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Auteurs: Maarten Reith, Dré van Marrewijk, Ben de Vries
ISBN/EAN: 9789057992650
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017

Taal

Nederlands