Werk aan de winkel; Vijftien kansrijke ideeën voor de winkelstrip in de naoorlogse wijk

Met de prijsvraag ‘werk aan de winkel’ werd een oproep gedaan om de naoorlogse winkelstrip een impuls te geven. Deze publicatie bundelt de 15 beste inzendingen.

In 2015 schreef de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de prijsvraag ‘Werk aan de winkel’ uit voor de meest innovatieve en toekomstbestendige oplossing voor naoorlogse winkelstrips. Bijna 100 architecten, stedenbouwkundigen, beeldend kunstenaars, bewoners, etc. stuurden hun idee in. De ideeën zijn uiteenlopend: zo kan de winkelstrip dienstdoen als locatie voor wijkverpleging, als eetschool of als woonplek voor kinderen die dichtbij hun hulpbehoevende ouders willen zijn. Bij elke inzending is het deskundige oordeel van de jury terug te lezen.

Verloedering ligt op de loer

De winkelstrips in naoorlogse wijken komen voort uit de wijkgedachte die ervan uitging dat de belangrijkste voorzieningen op loopafstand aanwezig moesten zijn. De winkels voorzagen in deze dagelijkse levensbehoeften. De maatschappij is inmiddels echter behoorlijk veranderd en veel van deze winkelstrips functioneren niet meer zoals oorspronkelijk bedoeld. De verloedering treft niet alleen de winkelstrips zelf. Door de ligging middenin de wijk en hun sociaal-culturele positie, trekken de winkels dikwijls de hele wijk mee in hun verval.

Voor wie

Deze publicatie biedt inspiratie voor beleidsmakers, ontwerpers en erfgoeddeskundigen die zich bezighouden met deze naoorlogse wijken. 

Taal

Nederlands