Wederopbouw, een kansrijke erfenis. Handreiking bij transformatieopgaven.

Deze publicatie geeft aanbevelingen over hoe de kwaliteiten van naoorlogse gebieden kunnen worden ingezet bij transformatieopgaven.

Een halve eeuw na de wederopbouwperiode zijn de naoorlogse gebieden enerzijds tot volle wasdom gekomen, maar moeten we tegelijkertijd constateren dat de wereld veranderd is. Bijna zonder uitzondering zijn de naoorlogse gebieden op dit moment onderwerp van grotere of kleinere transformatieopgaven. Deze publicatie laat zien hoe de bestaande kwaliteiten hierbij kunnen worden benut. Actuele thema’s komen aan de orde, zoals de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, klusflats, de revitalisering van naoorlogse winkelstrips, zorg in de wijk, de kwaliteit van naoorlogse scholen en het belang van groen in de stad.

Licht, lucht en ruimte

Er is geen periode waarin in korte tijd zoveel gebouwd is als tijdens de wederopbouw. Oorlogsschade werd hersteld en onder het motto ‘licht, lucht en ruimte’ werden in hoog tempo nieuwe, moderne woonwijken gebouwd. Tegelijkertijd werden grootschalige ruilverkavelingen en ontginningen uitgevoerd die het landelijke gebied op veel plekken onherkenbaar hebben veranderd.

Voor wie

Deze publicatie is voor beleidsmakers, ontwerpers, erfgoedprofessionals en anderen die te maken hebben met transformatieopgaven in wederopbouwgebieden. 

Colofon

Auteurs: Anita Blom, Eva Stegmeijer, Frank Buchner, Marlijn Baarveld, Renate Pekaar, Victorien Koningsberger.
©Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017

Taal

Nederlands