Wederopbouw, een kansrijke erfenis

Deze publicatie laat zien waar de kansen voor behoud en ontwikkeling liggen voor de wederopbouwgebieden van Nederland.

Ter inspiratie ontwikkelde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de publicatie Wederopbouw, een kansrijke erfenis. Onderwerpen als groenbeheer, duurzame renovatie en hergebruik van agrarische bebouwing worden hierin kort behandeld.

Wederopbouw met karakter

Bijna zonder uitzondering zijn de naoorlogse gebieden onderwerp van transformatieopgaven. Ervaringen met wederopbouwgebieden laten zien dat het de uitdaging is om de opgaven van nu te verbinden met de kwaliteiten van weleer. Er liggen grote kansen; de gebieden vragen om te kiezen voor karakter. Kijk voor meer informatie op Toonbeelden van wederopbouw.

Voor wie

Deze publicatie is bedoeld voor professionals in de ruimtelijke ordening en andere geïnteresseerden.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Nederlands