Waterbewust worden-zijn-doen in 5 stappen

Deze infographic helpt erfgoedbeheerders om een plan te maken voor het beschermen van collecties, archieven of monumentale interieurs tegen water.

De Waterposter laat door middel van vijf stappen zien wat een erfgoedbeheerder kan doen om zich voor te bereiden op een overstroming of wateroverlast door extreme regenval. Dat lijkt misschien onwaarschijnlijk, maar toch zijn dit scenario’s om serieus rekening mee te houden. Nederland grenst voor het grootste deel aan water en meer dan de helft van het land bevindt zich in een overstromingsgevoelig gebied. Daarnaast treedt door de klimaatverandering steeds vaker extreme regenval op. De kans dat erfgoed met water in aanraking kan komen, neemt dan ook toe.

Veiligheidsplan

Deze poster geeft praktische aanbevelingen om het bestaande veiligheidsplan uit te breiden met maatregelen die het erfgoed beschermen tegen waterschade. Dit kan bijvoorbeeld door afstand te creëren tussen het kostbare object en de muur of de grond. Ook staan er doorverwijzingen naar websites die meer informatie bieden over waterhoogte en neerslag in de omgeving. De poster bevat een checklist met  maatregelen die, aanvullend op wat de instelling al heeft, de kans op wateroverlast en waterschade aan roerend erfgoed kunnen verkleinen.

Voor wie

Deze infographic is voor de beheerders en eigenaren van collecties, archieven en monumentale interieurs.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Nederlands