Wallen en grachten aan de Wasbeeklaan; archeologische waarnemingen Warmond-Wasbeeklaan 31, najaar 2012

Archeologisch onderzoek op dit perceel in Warmond heeft aangetoond dat hier in de late middeleeuwen een ronde versterking heeft gelegen.

Deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) beschrijft het archeologische onderzoek die in het najaar van 2012 aan de Wasbeeklaan 31 te Warmond is uitgevoerd. Het onderzoek had een beperkt karakter, omdat het terrein na vooronderzoek was vrijgegeven voor de realisatie van een jachthaven. Uit de verzamelde gegevens kan worden opgemaakt dat zich op het terrein een middeleeuwse versterking bevond. Deze versterking moet de voorganger zijn van het nabijgelegen, eveneens verdwenen huis Oud Alkemade.

Opgehoogd platform

De versterking bestond uit twee concentrische wallen en grachten die een perceel met een diameter van ca. 40 m omsloten. Van de versterking resteerde een met klei opgehoogd platform met een diameter van ca. 40 m, omgeven door twee concentrische lage wallen en ondiepe grachten. Op het platform zijn geen gebouwresten aangetroffen. Wel is op het perceel een pakket middeleeuws baksteenpuin gevonden. Het schaarse vondstmateriaal dateert uit de periode 1225 – 1400. Het complex vertoont qua vorm en ligging grote gelijkenis met enkele contemporaine complexen in de directe omgeving.

Voor wie

Dit wetenschappelijk rapport is bestemd voor archeologen, historici, castellologen en andere professionals en liefhebbers die zich bezighouden met de archeologie en geschiedenis van Zuid-Holland.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg 220
Auteurs: J. van Doesburg en M. van der Heiden
ISBN: 9789057992209
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2013