Walcheren; een landelijk gebied van nationaal belang, nr. 29

Deze brochure licht toe waarom Walcheren een van de 30 wederopbouwgebieden van nationaal belang is.

Walcheren heeft zwaar te lijden gehad door verwoesting tijdens de Tweede Wereldoorlog. Geallieerde bombardementen in 1944 zorgden voor zware dijkschade. Zeewater kon lange tijd ongehinderd binnenstromen, met rampzalige gevolgen voor bodem, gebouwen, landschap en infrastructuur. Dankzij de Herverkavelingswet Walcheren kon de wederopbouw snel na de oorlog van start gaan. De ervaringen op Walcheren dienden na de Watersnoodramp van 1953 mede als voorbeeld voor het herstel van de verdronken eilanden in Zuid-Holland en Zeeland. Walcheren gold voor verschillende overheden als proeftuin voor integrale vernieuwing.

30 aandachtsgebieden uit de wederopbouw

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 30 wederopbouwgebieden geselecteerd uit de periode tussen 1940 en 1965. Ze onderscheiden zich nationaal of zelfs internationaal, bijvoorbeeld vanwege de kwaliteit van de architectuur of als bijzonder voorbeeld van stedenbouw of landschapsinrichting. De Rijksdienst heeft de gebieden in 3 gebiedstypen ingedeeld: de wederopbouwkernen (de herstelde oorlogsschade), de naoorlogse woonwijken (de planmatige, stedelijke uitbreidingswijken) en de landelijke gebieden (agrarische ruilverkavelings- en landinrichtingsgebieden).

Voor wie

Deze brochure is bedoeld voor bewoners van Walcheren, (gemeentelijke) beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Nederlands