Waarom het belangrijk is uw rijksmonument te onderhouden

Deze brochure laat zien hoe monumenteigenaren het beste voor hun monument kunnen zorgen.

De Erfgoedwet introduceert een instandhoudingsplicht voor monumenten. De meeste monumenteigenaren steken veel liefde en toewijding in het onderhoud van hun monumentale pand, maar soms zijn er misstanden. De instandhoudingsplicht verplicht de monumenteigenaar om zijn of haar rijksmonument zodanig te onderhouden dat instandhouding en de monumentale waarde zijn gewaarborgd. Gemeenten kunnen naar aanleiding van deze plicht het gesprek met eigenaren aangaan, wanneer een monumentaal pand wordt verwaarloosd. Deze brochure bevat tips voor monumenteigenaren over hoe zij met hun monument om kunnen gaan.

Tijdig onderhoud

Een van de risico’s van langdurig niet onderhouden is dat een klein gebrek uitgroeit tot een schade van grote omvang. Zo kunnen enkele missende dakpannen tot gevolg hebben dat er waterschade of zelfs houtrot optreedt in de balken van een zolder. Ook kozijnen te lang niet schilderen kan houtrot veroorzaken. Door tijdig, sober en doelmatig onderhoud uit te voeren behoedt u uw kostbare bezit voor onnodige schade en voorkomt u dure en ingrijpende restauraties. De gemeente is aanspreekpunt voor vragen of als u een vergunning nodig hebt.

Voor wie

Deze brochure is voor eigenaren van rijksmonumenten.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2018

Taal

Nederlands