Vroeg-naoorlogse woonwijken
Auteur(s): 
Jaar: 
Mediatype: 

Deze brochure gaat in op de vormgeving van naoorlogse wijken en schept hiermee een referentiekader voor de opstellers van herstructureringsplannen.

De Nederlandse naoorlogse stedenbouw is een uitdrukking van het geloof in de maakbare samenleving. Naast het utopische idee over de goede huisvesting van arbeiders en middenklasse en het belang van een goede opbouw van de wijk, werd de stedenbouw ook steeds meer een wetenschappelijke discipline, waarbij de inrichting en vormgeving van steden werd voorafgegaan door demografische, sociale en economische onderzoeken. Deze brochure legt uit welke factoren een cruciale rol speelden bij de vormgeving van deze wijken. Denk daarbij aan bemoeienis vanuit Den Haag, de wijkgedachte, industrialisatie en standaardisatie en de introductie van hoogbouw. 

Op de schop

In veel plaatsen gaan naoorlogse wijken op de schop. In de ogen van bestuurders, volkshuisvesters en ruimtelijke ordenaars zijn de naoorlogse wijken aan vernieuwing toe. De cultuurhistorische waardering voor deze wijken is nog vaak gering. Deze wijken zijn immers grootschalig, snel en goedkoop gerealiseerd om de prangende woningnood na de Tweede Wereldoorlog op te lossen. Toch hebben veel van deze wijken meer ruimtelijke kwaliteit dan op het eerste gezicht lijkt. 

Voor wie

Deze brochure is voor ruimtelijke beleidsmakers, erfgoed- en bouwprofessionals en andere geïnteresseerden die te maken hebben met de herstructurering van naoorlogse woonwijken.

Colofon

Brochure Cultuurhistorie 5
Tekst: Anita Blom
ISSN: 1566-7057
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2004