Vrijwilligers in de archeologie en de Erfgoedwet

Deze brochure belicht de gevolgen van de Erfgoedwet voor de archeologische activiteiten van vrijwilligers en detector-amateurs.

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de archeologie. Vaak beschikken ze over een schat aan (lokale) archeologische kennis. Deze rol wordt in de Erfgoedwet gehandhaafd. Het zou te veel vergen van verenigingen van vrijwilligers om aan de professionele standaarden te voldoen die nodig zijn om een certificaat te behalen voor het doen van opgravingen. Bovendien zijn met het behalen van zo’n certificaat kosten gemoeid, die verenigingen, in tegenstelling tot archeologische bedrijven, niet kunnen terugverdienen. Daarom zijn er in de Erfgoedwet uitzonderingen opgenomen op het verbod op opgraving zonder certificaat. In deze brochure wordt uitgelegd om welke uitzonderingen het gaat.

De Erfgoedwet

De Erfgoedwet harmoniseert bestaande wet- en regelgeving, schrapt overbodige regels en legt de verantwoordelijkheid voor de bescherming van cultureel erfgoed zoveel mogelijk bij het erfgoedveld zelf: musea, collectiebeheerders, archeologen, eigenaren en overheden. Hiermee heeft de erfgoedwet implicaties voor de regelgeving op het gebied van (kunst)collecties, archeologie en monumentenzorg. De Erfgoedwet treedt in 2016 in werking.

Voor wie

Deze brochure is voor vrijwilligers in de archeologie en medewerkers van gemeenten.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Nederlands