Vriezenveen; een wederopbouwgebied van nationaal belang, nr. 25

Deze brochure laat zien waarom het landelijk gebied Vriezenveen behoort tot de 30 wederopbouwgebieden van nationaal belang.

Vriezenveen is een van de eerste ruilverkavelingen na de invoering van de nieuwe Ruilverkavelingswet van 1954. De werkzaamheden die in 1955 begonnen, namen twaalf jaar in beslag. In totaal ging het om 4.400 hectare. De ruilverkaveling heeft de structuur van het landschap sterk veranderd. Het oude slagenlandschap met de talloze, soms uitzonderlijk smalle en lange kavels maakte plaats voor een nieuw gebied met grote, aaneengesloten kavels, nieuwe ontsluitingswegen en nieuwe sloten. De bereikbaarheid is daardoor sterk verbeterd. Veel van de oude percelen waren vrijwel uitsluitend bereikbaar via smalle kavelpaden, vaak deels over andermans grond.

30 aandachtsgebieden uit de wederopbouw

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 30 wederopbouwgebieden geselecteerd uit de periode tussen 1940 en 1965. Ze onderscheiden zich nationaal of zelfs internationaal, bijvoorbeeld vanwege de kwaliteit van de architectuur of als bijzonder voorbeeld van stedenbouw of landschapsinrichting. De Rijksdienst heeft de gebieden in 3 gebiedstypen ingedeeld: de wederopbouwkernen (de herstelde oorlogsschade), de naoorlogse woonwijken (de planmatige, stedelijke uitbreidingswijken) en de landelijke gebieden (agrarische ruilverkavelings- en landinrichtingsgebieden).

Voor wie

Deze brochure is bedoeld voor bewoners van Vriezenveen (gemeente Twenterand), beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 © Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2015

Taal

Nederlands