Vriezenveen: een toonbeeld van wederopbouw

Deze rapportage laat zien waarom Vriezenveen in Overijssel een wederopbouwgebied van nationaal belang is.

Vriezenveen is een van de eerste ruilverkavelingen na de invoering van de nieuwe Ruilverkavelingswet van 1954. De werkzaamheden die in 1955 begonnen, namen twaalf jaar in beslag. In totaal ging het om 4.400 hectare. De ruilverkaveling heeft de structuur van het landschap sterk veranderd. Het oude slagenlandschap met de talloze, soms uitzonderlijk smalle en lange kavels maakte plaats voor een nieuw gebied met grote, aaneengesloten kavels, nieuwe ontsluitingswegen en nieuwe sloten. De bereikbaarheid is daardoor sterk verbeterd. Veel van de oude percelen waren vrijwel uitsluitend bereikbaar via smalle kavelpaden, vaak deels over andermans grond.

Kernkwaliteiten

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 30 wederopbouwgebieden geselecteerd uit de periode tussen 1940 en 1965. Ze onderscheiden zich nationaal of zelfs internationaal, bijvoorbeeld vanwege de kwaliteit van de architectuur of als bijzonder voorbeeld van stedenbouw of landschapsinrichting. Deze publicatie is onderdeel van een reeks gebiedsdocumenten waarin de kernkwaliteiten van deze gebieden worden beschreven.

Voor wie

Dit gebiedsdocument is bedoeld voor erfgoedprofessionals, ontwerpers, (gemeentelijke) beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Colofon

Samenstelling en tekst: Land-id
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Nederlands