Visie, Missie en Strategie

Deze brochure licht de erfgoedbrede visie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed toe en beschrijft de nieuwe rol en positie van de Rijksdienst.

De visie van de Rijksdienst omschrijft de rol van erfgoed in de samenleving van de toekomst. Cultureel erfgoed vertegenwoordigt economische, sociale en cultuurhistorische waarden. Mensen voelen zich door erfgoed verbonden met het verleden en met elkaar, en ontlenen daaraan identiteit. De missie van de Rijksdienst is dan ook om de zorg voor erfgoed beter te laten functioneren. Om deze missie in de praktijk te kunnen brengen, is een strategie ontwikkeld. Deze strategie is gericht op bewustwording van betrokken partijen over de waarde van ons erfgoed. De Rijksdienst speelt hierbij een bemiddelende rol en stelt zich ten doel om deze partijen met elkaar te verbinden.

Specialistische kennis

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voert het beleid uit van de Rijksoverheid voor archeologie, beschermde monumenten, historisch landschap en roerend erfgoed. In deze Visie, Missie en Strategie beschrijft de Rijksdienst zijn rol en positie in het nationale bestel. Met specialistische kennis over de zorg voor ons erfgoed brengt de Rijksdienst een verbinding tot stand tussen beleid en praktijk. Eigenaren, beheerders, particuliere organisaties en overheden zijn de partners van de Rijksdienst.

Voor wie

Deze publicatie is bedoeld voor erfgoedprofessionals, beleidsmakers en anderen die geïnteresseerd zijn in het werkveld van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2013