Village Formation in the Netherlands during the Middle Ages (AD 800-1600)

In deze publicatie wordt na een brede verkenning, de ontwikkeling van een aantal dorpen geanalyseerd en vergeleken.

Voor dit onderzoek zijn resultaten van archeologische opgravingen tussen 2005 en 2015 vergeleken en geanalyseerd. Deze studie laat zien dat aan de middeleeuwse ontwikkeling van deze dorpen vergelijkbare processen ten grondslag liggen en dat de beschikbare modellen wat dat betreft kloppen. Tegelijkertijd komen grote regionale verschillen aan het licht. Ten slotte wordt een aantal aanbevelingen gedaan om het onderzoek naar middeleeuwse dorpsvorming verder te brengen. Allereerst bieden de archeologische gegevens op zichzelf niet genoeg informatie. Aanvullend historisch-geografisch onderzoek is noodzakelijk, gecombineerd met studie van het middeleeuwse landbezit. Verder zou het onderzoek naar dorpsvorming enorm gebaat zijn bij specifieke onderzoekskaders op gemeentelijk niveau en bij continuïteit in het onderzoek.

Oogst voor Malta

De studie is uitgevoerd in het kader van het onderzoeksprogramma Oogst voor Malta van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Binnen dit programma worden de resultaten van reeds uitgevoerde opgravingen onder de loep genomen. Onderzoeksgegevens worden op die manier omgezet in kennis.

Voor wie

Dit wetenschappelijke rapport is bestemd voor archeologen, landschapsonderzoekers en andere geïnteresseerden die zich bezighouden met dorpsvorming in Nederland.
Deze publicatie is alleen in het Engels beschikbaar.

Colofon

Nederlandse Archeologische Rapporten 56
Projectmanagement: H. van Londen (Universiteit van Amsterdam)
Auteurs: J.P.W. Verspay (University of Amsterdam/University of West Bohemia), A.M.J.H. Huijbers (BAAC), J. Renes (Utrecht University), J. Symonds (University of Amsterdam), H. van Londen (University of Amsterdam)
ISBN/EAN: 9789057992940
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2018

Taal

Engels