Vier eeuwen boeren; Synthese Oogst voor Malta onderzoek: Archeologische sporen van boerderijen en erven 1250-1650
Auteur(s): 
Jaar: 
Vakgebied: 
Mediatype: 
Onderwerp: 

Over boerderijen tot 1250 en na 1650 is veel informatie voorhanden. Voor de tussenliggende periode geldt dat niet. Dit onderzoek richt zich dan ook op vier eeuwen ‘onzichtbare’ boerderijen.

Een belangrijke reden voor deze onzichtbaarheid is een veranderende bouwmethode. In de periode 1250-1650 werd het ingraven van stijlen geleidelijk vervangen door de plaatsing van stiepen. De laatstgenoemde bouwwijze laat nauwelijks archeologische sporen in de bodem achter. Dit multidisciplinaire onderzoek voert van langhuizen tot stolpboerderijen in het westelijk kustgebied en tot kop-hals-rompboerderijen in het noordelijk kustgebied. In de regio’s waar de hallehuisboerderij gangbaar was – de zandgronden van Noord-, Midden- en Oost-Nederland maar ook het zuidwestelijk kustgebied en het hele rivierengebied – is de ontwikkeling van boerderijvormen het best te volgen. In Zuid-Nederland ontstaat vanuit de hallehuisboerderij de langgevelboerderij.

Oogst voor Malta

De studie is uitgevoerd in het kader van het onderzoeksprogramma Oogst voor Malta van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Binnen dit programma worden de resultaten van reeds uitgevoerde opgravingen onder de loep genomen. Onderzoeksgegevens worden op die manier omgezet in kennis. Uit de resultaten van dit synthetiserend onderzoek zijn onderzoeksvragen geformuleerd voor de NOaA 2.0.

Voor wie

Dit wetenschappelijke rapport is bestemd voor archeologen, landschapsonderzoekers en liefhebbers die zich bezighouden met Nederlandse archeologie en bouwhistorie.

Colofon

Nederlandse Archeologische Rapporten 49
Tekst: H.F.A. Haarhuis (RAAP Archeologisch Adviesbureau)
ISBN/EAN: 9789057992476
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2015

Taal

Nederlands