Verzamelde kleine onderzoeken A73-Zuid

In het tracé van de A73 en de A74 heeft uitgebreid archeologisch onderzoek plaatsgevonden. In deze publicatie is een aantal van deze onderzoeken gebundeld.

In deze archeologische rapportage wordt ingegaan op organisatie, de systematiek en de resultaten van diverse kleinere onderzoeken die zijn uitgevoerd in het kader van de aanleg van Via Limburg. Het gaat om Haelen-Geylenbroekweg, Mulkenshof-Zuid, Beesel-Bussereind, Beesel-Hoeve Waterloo, Swalmen-Turfhei, Swalmen-Middelhoven, Swalmen-Syperhof, Elmpterweg, Roermond-Straat, Oude Terbaanse Weg-Maasnielderbeek (alle A73) en Venlo-Duitse grens (A74).

Maaswerken en Via Limburg

Vanaf het eind van de jaren negentig heeft in Limburg grootschalig archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Dat gebeurde in het kader van twee grote infrastructurele projecten: de Maaswerken en de Via Limburg. De Maaswerken werden uitgevoerd om het water van de rivier meer ruimte te geven en zo de doorstroming en de veiligheid te bevorderen. Onder de naam Via Limburg wordt een viertal nieuwe wegen aangelegd: A73, A74, N280 en N293.

Voor wie

Dit wetenschappelijk rapport is bestemd voor archeologen en anderen die geïnteresseerd zijn in de archeologie van Limburg.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg 227
Redactie: C. van Rooijen en E. Vreenegoor
Met bijdragen van: G.M.H. Benerink, A. van Benthem, B. Bijl,S.B.C. Bloo, A. de Boer, K.L.B. Bosma, M. van Dinter, M. Duurland, H. van Haaster, J.B. Hielkema, W. Jezeer, E.A.K. Kars, P. Koop, C.G. Koopstra, J.S. Krist, E. Lohof, R. Machiels, F.A. van Meurs, J.J.W. de Moor, M.J.L.Th. Niekus, A. Nieuwhof, C. van Nooijen, C. van Pruissen, E. Rensink, G.J. de Roller, C. Ryssaert, J. Schotten, A.H. Schutte, J. Sergant, M. Stiekema, G. Tichelman, A. Ufkes, A. Veenhof, J.R. Veldhuis, A.A.A. Verhoeven, S. Verneau, A. ter Wal en W.K. van Zijverden
ISBN/EAN 978 90 5799 243 8
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2015

Taal

Nederlands