Vervangende stenen afwerken
Vakgebied: 
Mediatype: 

Van historische bouwwerken moeten soms natuurstenen onderdelen vervangen worden. Deze gids geeft inzicht in de manier waarop deze nieuwe delen het beste afgewerkt kunnen worden.

Natuursteen is een materiaal dat in de loop der tijd vervalt. Dat maakt het soms noodzakelijk om stenen onderdelen van historische bouwwerken te vervangen. Deze gids geeft inzicht in

de manier waarop steenhouwers vroeger natuursteen bewerkten en behandelt systematisch alle traditionele bewerkingsmethoden en -instrumenten zoals spitsen, steenbijlen en beitels. De nieuwe, vervangende steen kan immers het beste met de dezelfde methoden worden bewerkt als de oorspronkelijke stenen.

Afwijkingen

Met de opkomst van moderne zaag- en schuurmachines zijn de oude, ambachtelijk steenbewerkingstechnieken in het gedrang gekomen. Daarmee dreigen ook de onvolkomenheden te verdwijnen die juist zo kenmerkend zijn voor de handmatig bewerkte oppervlakken. Het is belangrijk om vast te stellen welke afwerkingsmethode er oorspronkelijk is gebruikt. Pas dan kan er een weloverwogen keuze worden gemaakt voor de afwerking van de vervangende steen.Er zijn tal van voorbeelden uit restauraties van de afgelopendecennia waaruit duidelijk wordt dat teveel afwijkingen storend zijn voor het totaalbeeld.

Voor wie

Deze gids is bedoeld voor restauratieprofessionals en monumenteigenaren, die te maken hebben met de restauratie van natuursteen.

Colofon

Gids Cultuurhistorie 23
Tekst: Hendrik-Jan Tolboom
ISSN: 2210-4674
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2012