Verpakkingsmaterialen voor archiefbestanden; ICN-Kwaliteitseisen voor archieven, bibliotheken en musea

Voor de passieve conservering van museale objecten zijn er een aantal kwaliteitseisen geformuleerd. Deze brochure zet deze eisen op een rij en licht toe waarom deze eisen nodig zijn.

Het gaat hierbij om voorwerpen die tot het domein van het cultureel erfgoed behoren. Dit zijn museale objecten, maar ook archiefbestanden, boeken en archeologische voorwerpen. Voor de conservering van deze voorwerpen zijn een aantal kwaliteitseisen geformuleerd. Wanneer er bijvoorbeeld dozen nodig zijn om objecten in te bewaren, dan moeten deze dozen aan kwaliteitseisen voldoen. Leveranciers kunnen een geschiktheidsverklaring aanvragen om zo aan te tonen dat hun producten aan de kwaliteitseisen voldoen.

Archiefwet

De Archiefwet regelt onder meer dat er regels en voorschriften komen voor de gebouwen waarin archiefbescheiden worden ondergebracht, in het belang van het behoud van deze archieven. Het Archiefbesluit geeft algemene normen voor de kwaliteit van archiefbescheiden, archiefruimten en archiefbewaarplaatsen. Er zijn ook aanvullende regels opgesteld voor het correct bewaren en ontsluiten van archiefbescheiden. Artikel 3 van het Archiefbesluit schrijft voor dat alle verpakkingsmaterialen voor archiefbestanden moeten voldoen aan de ICN-Kwaliteitseisen. Deze eisen zijn in deze brochure op een rij gezet.

Voor wie

Deze website is bedoeld voor beheerders van (museale) collecties en fabrikanten van verpakkingsmaterialen die geschikt zijn om deze collecties in te bewaren.

Colofon

ICN-Informatie nummer 2
Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
ISSN: 1566-760x
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2000