Verantwoord omgaan met museale voorwerpen; richtlijnen voor bruikleennemers

Deze brochure geeft richtlijnen voor de omgang met museale voorwerpen en legt uit hoe bruikleennemers deze objecten kunnen registreren, (ver)plaatsen, schoonmaken en teruggeven.

Deze handleiding is gericht op bruikleennemers die museale voorwerpen van de overheid in bruikleen hebben. De brochure beschrijft in zeven stappen het bruikleentraject: van de registratie van een object tot het terugsturen ervan. Ook is te lezen welke specifieke richtlijnen er voor bepaalde voorwerpen en materialen gelden, zoals schilderijen, meubelen, textiel, keramiek en glas.

Veilige omgeving

Het is belangrijk dat de bruikleennemer zorgt voor een veilige omgeving. Een teveel aan licht of vocht, of grote temperatuurschommelingen kunnen schadelijk zijn voor het object. Wanneer het om gebruiksobjecten gaat, zoals meubelen of interieurtextiel, is grote voorzichtigheid geboden. Ook is het belangrijk om de omgeving van de voorwerpen goed schoon te houden, en het object regelmatig op schade te controleren. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is als onderdeel van het ministerie van OCW verantwoordelijk voor het beheer en behoud van een deel van de rijkscollectie. Het plaatsen, verplaatsen en ophalen van het voorwerp gebeurt dan ook bij voorkeur door medewerkers van de Rijksdienst.

Voor wie

Deze brochure is voor bruikleennemers van museale objecten die door de overheid zijn uitgeleend.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2012