Veilig Erfgoed

Deze site biedt informatie over incidenten in erfgoed. Voorbeelden van incidenten zijn brand in een monument, diefstal van kunst en archieven of beschadiging van een archeologische vindplaats.

www.veilig-erfgoed.nl richt zich op incidenten en calamiteiten rond cultureel erfgoed die zich plotseling voordoen, zoals brand, wateroverlast, diefstal en vandalisme. Slow risks, zoals slijtage of schadelijke invloeden door lichtinval of klimaat vallen hier niet onder. Veilig Erfgoed richt zich op veiligheidszorg voor onroerend en roerend erfgoed, zoals gebouwde, groene en archeologische monumenten, museale collecties en archieven. De site biedt informatie over risicobeheer en preventieve maatregelen. Met deze maatregelen kunnen erfgoedbeheerders een incident voorkomen, de omvang van het incident beperken en verdere schade tegengaan.

DICE

De Database Incidenten Cultureel Erfgoed (DICE) is een beveiligde database en onderdeel van de website www.veilig-erfgoed.nl. Erfgoedbeheerders hebben alleen toegang tot hun eigen geregistreerde incidenten. Veilig Erfgoed beheert en analyseert – anoniem – de gegevens uit DICE om trends te signaleren en preventiemaatregelen onder de aandacht te brengen. Het registreren van incidenten is onderdeel van een professioneel risicobeheer van een erfgoedinstelling. DICE helpt hierbij. Daarnaast geeft DICE een landelijk overzicht van incidenten die betrekking hebben op het cultureel erfgoed.

Voor wie

Deze website is bedoeld voor erfgoedprofessionals, monumenteigenaren, beheerders en anderen die te maken hebben het beheer en behoud van erfgoed.