Veere Walcheren: een toonbeeld van wederopbouw

Deze rapportage licht toe waarom Walcheren (Zeeland) een wederopbouwgebied van nationaal belang is.

Walcheren heeft zwaar te lijden gehad door verwoesting tijdens de Tweede Wereldoorlog. Geallieerde bombardementen in 1944 zorgden voor zware dijkschade. Zeewater kon lange tijd ongehinderd binnenstromen, met rampzalige gevolgen voor bodem, gebouwen, landschap en infrastructuur. Dankzij de Herverkavelingswet Walcheren kon de wederopbouw snel na de oorlog van start gaan. De ervaringen op Walcheren dienden na de Watersnoodramp van 1953 mede als voorbeeld voor het herstel van de verdronken eilanden in Zuid-Holland en Zeeland. Walcheren gold voor verschillende overheden als proeftuin voor integrale vernieuwing.

Kernkwaliteiten

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 30 wederopbouwgebieden geselecteerd uit de periode tussen 1940 en 1965. Ze onderscheiden zich nationaal of zelfs internationaal, bijvoorbeeld vanwege de kwaliteit van de architectuur of als bijzonder voorbeeld van stedenbouw of landschapsinrichting. Deze publicatie is onderdeel van een reeks gebiedsdocumenten waarin de kernkwaliteiten van deze gebieden worden beschreven.

Voor wie

Dit gebiedsdocument is bedoeld voor erfgoedprofessionals, ontwerpers, (gemeentelijke) beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Colofon

Samenstelling en tekst: Land-id
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Nederlands