Van stins tot state

Dit onderzoek belicht de bewoningsgeschiedenis van het wettelijk beschermde monument de Pongastate te Marrum (gemeente Ferwerderadiel).

Naar aanleiding van de voorgenomen bouw van een nieuwe appelloods, voerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hier in 2007 archeologisch onderzoek uit. De resultaten zijn te lezen in deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM).

Drie grachten

De oudste aangetroffen bewoningssporen dateren uit circa 1300. Het gaat hierbij om een gracht die een vierkant terrein van circa 35 bij 35 meter omsloot. Naar aanleiding van aangetroffen bouwsporen kan worden aangenomen dat op deze locatie een stinstoren heeft gestaan. Uit het onderzoek blijkt ook dat het oorspronkelijke middeleeuwse stinsterrein aanzienlijk kleiner is geweest, maar in de loop der tijd in oostelijke richting is uitgebreid. Er zijn drie opeenvolgende grachten gevonden, waarvan de laatste in de 20e eeuw is gedicht. Dit archeologisch onderzoek levert – gecombineerd met vermeldingen in geschreven bronnen, enkele tekeningen van de Pongastate en twee gevelstenen – een goed inzicht in de bewoningsgeschiedenis van deze plek en de bouwgeschiedenis van de stins en latere state.

Voor wie

Dit wetenschappelijke rapport is bestemd voor archeologen, andere erfgoedprofessionals en liefhebbers die zich bezighouden met de archeologie van Friesland.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg 175
Auteurs: J. van Doesburg en J.W. de Kort en J. Stöver, met bijdragen van F. Laarman en W.J. Kuijper
ISBN: 978 90 5799 147 9
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2009

Taal

Nederlands