Vage grondsporen scherp bekeken

Op het industrieterrein Panningen (gemeente Helden) zijn midden-neolithische grondsporen aangetroffen.

Het midden-neolithicum (4200-3600 v.Chr.) is een fase in de lange bewoningsgeschiedenis van Zuid-Nederland waar we weinig over weten. Het was dan ook een verrassing dat in Helden-Panningen (gemeente Helden) stenen artefacten en aardewerk uit deze periode werden ontdekt. Ook waren grondsporen zichtbaar, waarin – in eerste instantie – de overblijfselen van een boerderij werden herkend. Deze plek leek een uitstekende locatie om meer kennis over deze periode te vergaren. Hoewel de boerderijplattegrond veel jonger bleek te zijn dan gedacht, zijn er wel andere vondsten gedaan.

31 prehistorische grondsporen

De Rijksdienst heeft in de zomer van 2003 een strook van circa 2000 m2 onderzocht, aangrenzend aan het gebied van deze huisplattegrond. Met een toegesneden methodiek is de laag gezeefd waarna is gekeken of het vondstmateriaal samenhangt met de sporen eronder. De laag bleek inderdaad aardewerkscherven en vuurstenen werktuigen uit het midden-neolithicum te bevatten. Onder concentraties van dit vondstmateriaal bleken echter geen grondsporen aanwezig. Er kon dan ook geen duidelijke relatie worden vastgesteld. Wel zijn er 31 prehistorische grondsporen in het onderzochte deel opgetekend.

Voor wie

Dit wetenschappelijke rapport is bestemd voor archeologen, andere erfgoedprofessionals en liefhebbers die geïnteresseerd zijn in archeologie van Limburg.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 129
Redactie: E. Rensink, E.M. Theunissen, Th. Spek en N. Vossen
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2006

Taal

Nederlands