Utrechtse Heuvelrug De Groep: een toonbeeld van wederopbouw

Deze rapportage laat zien waarom De Groep een wederopbouwgebied van nationaal belang is.

Voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog ontstond grote schade in buurtschap De Groep en omgeving. De Groep maakt deel uit van de Grebbelinie, zo’n 40 kilometer lange verdedigingslinie door de Gelderse Vallei. Het gebied wordt nog altijd gekenmerkt door (indirecte) sporen van oorlogsschade en het herstel hiervan, in het bijzonder vele wederopbouwboerderijen met streekeigen kenmerken. De herinrichting maakte vanaf midden jaren zestig deel uit van de ruilverkaveling Heiligenbergerbeek. In het landschapsontwerp van de architecten N.M. de Jonge en J. Boon, is het bestaande karakter van het landschap behouden. Het contrast tussen de blokpercelen in het noorden en de strokenstructuur in het zuiden is intact gehouden, net als de meeste perceelvormen en -scheidingen.

Kernkwaliteiten

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 30 wederopbouwgebieden geselecteerd uit de periode tussen 1940 en 1965. Ze onderscheiden zich nationaal of zelfs internationaal, bijvoorbeeld vanwege de kwaliteit van de architectuur of als bijzonder voorbeeld van stedenbouw of landschapsinrichting. Deze publicatie is onderdeel van een reeks gebiedsdocumenten waarin de kernkwaliteiten van deze gebieden worden beschreven.

Voor wie

Dit gebiedsdocument is bedoeld voor erfgoedprofessionals, ontwerpers, (gemeentelijke) beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Colofon

Samenstelling en tekst: Land-id
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Nederlands