Utrecht - De Halve Maan; een wederopbouwgebied van nationaal belang, nr. 16

Deze brochure licht toe waarom de buurt De Halve Maan in Utrecht behoort tot de 30 wederopbouwgebieden van nationaal belang.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 30 wederopbouwgebieden geselecteerd uit de periode tussen 1940 en 1965. Ze onderscheiden zich nationaal of zelfs internationaal, bijvoorbeeld vanwege de kwaliteit van de architectuur of als bijzonder voorbeeld van stedenbouw of landschapsinrichting. De Rijksdienst heeft de gebieden in 3 gebiedstypen ingedeeld: de wederopbouwkernen (de herstelde oorlogsschade), de naoorlogse woonwijken (de planmatige, stedelijke uitbreidingswijken) en de landelijke gebieden (agrarische ruilverkavelings- en landinrichtingsgebieden).

Kunstwerk als pleinvloer

De bouw van de wijk De Halve Maan is voor de oorlog begonnen. In 1957 zijn de plannen aangepast en is een modern ontwerp gemaakt met veel ruimte voor groen en voorzieningen. Het Herderplein, met als vloer een kunstwerk van Jan Boon, diende als bruisend middelpunt. Dit nieuwe gedeelte van De Halve Maan was een voorbeeld voor andere nieuwe wijken in Utrecht.

Voor wie

Deze brochure is bedoeld voor bewoners van De Halve Maan, inwoners van Utrecht, (gemeentelijke) beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2015