Utrecht De halve maan: een toonbeeld van wederopbouw

Deze rapportage licht toe waarom de wijk De Halve Maan in Utrecht een wederopbouwgebied van nationaal belang is.

De bouw van de wijk De Halve Maan begon al voor de oorlog. In 1957 werden de plannen echter aangepast ten behoeve van een modern ontwerp met veel ruimte voor groen en voorzieningen. Het Herderplein, met als vloer een kunstwerk van Jan Boon, diende als bruisend middelpunt. De wijk heeft het karakter van een groene tuinwijk met een verbindende groenstructuur. In de wijk zijn veel woningen met tuinen te vinden; de middelhoogbouw komt nooit boven de boomgrens uit. Dit nieuwe gedeelte van De Halve Maan was een voorbeeld voor andere nieuwe wijken in Utrecht.

Kernkwaliteiten

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 30 wederopbouwgebieden geselecteerd uit de periode tussen 1940 en 1965. Ze onderscheiden zich nationaal of zelfs internationaal, bijvoorbeeld vanwege de kwaliteit van de architectuur of als bijzonder voorbeeld van stedenbouw of landschapsinrichting. Deze publicatie is onderdeel van een reeks gebiedsdocumenten waarin de kernkwaliteiten van deze gebieden worden beschreven.

Voor wie

Dit gebiedsdocument is bedoeld voor erfgoedprofessionals, ontwerpers, (gemeentelijke) beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Colofon

Productie: De PlaatsMakers
Samenstelling en tekst: Marlijn van der Hoeven
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Nederlands