Under the Volcano: future perspectives of Ternate's Historical Urban Landscape

Dit Engelstalige rapport bundelt de resultaten van de Ternate Conservation and Development Workshop, waarbij deelnemers zich bogen over de ontwikkelingspotenties van Ternate-kota in Indonesië.

De stad Ternate-Kota groeit ongebreideld. Om in de toenemende bouwbehoefte te voorzien wordt land aangewonnen langs de kwetsbare kuststrook en forse happen uit de markante vulkaanhelling gegraven. Ook verschijnt er steeds meer hoogbouw in aanvulling op het karakteristieke silhouet van het eiland. In het kader van het gemeenschappelijk erfgoedbeleid is in 2012 een workshop gehouden over de revitalisering van de historische binnenstad en de ontwikkelmogelijkheden van Ternate-Kota. De workshop vond plaats in samenwerking met de Khairun Universiteit, de Ternate Heritage Society en de gemeentelijke Planning Board.

Kruidnagelmonopolie

Ternate is een tropisch eiland gevormd rond een vulkaan in de provincie Noord-Molukken in Indonesië. Het grootste deel van bevolking woont in de stad Ternate-Kota aan zuidwestzijde van het eiland. In de 16e eeuw verwierf dit eiland een monopoliepositie in de handel van kruidnagel en was een twistpunt tussen Europese mogendheden. De VOC verwierf heerschappij over het eiland en tot J.P. Coen in 1619 Batavia stichtte, vormde Ternate zelfs de hoofdvestiging van de handelsonderneming in Azië.

Voor wie

Deze brochure is voor erfgoedprofessionals in Nederland en Indonesië, die meer willen weten over stadsontwikkeling als strategie bij de instandhouding van erfgoed. Deze publicatie is alleen in het Engels beschikbaar.

Colofon

Tekst: Jean-Paul Corten (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) en Maulana Ibrahim (Universitas Khairun, Ternate, Indonesia)
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Engels