Uit het juiste hout gesneden
Auteur(s): 
Jaar: 
Vakgebied: 
Mediatype: 
Onderwerp: 

In deze publicatie worden houten gebruiksvoorwerpen tot 1300 n.Chr onder de loep genomen, die zijn aangetroffen bij Nederlandse opgravingen in de periode 1997-2014.

Eeuwenlang was hout de belangrijkste grondstof voor allerlei gebruiksvoorwerpen. Deze studie geeft een overzicht van houten voorwerpen (waarbij hout als bouwmateriaal buiten beschouwing is gelaten) en plaatst ze in een breder historisch kader. Het boek bevat een uitgebreide thematisch ingedeelde catalogus, voorzien van vele, speciaal voor dit project gemaakte tekeningen. Het spectrum aan houten gebruiksvoorwerpen is heel divers. Uit de steentijd zijn het voorwerpen die met jacht en visserij te maken hebben, in de perioden daarna kook- en keukengerei, gereedschap voor huisnijverheid en grondbewerking. Opmerkelijk zijn de houten objecten uit de Romeinse periode die qua houtgebruik en productiewijze weinig inheems aandoen.

Oogst voor Malta

Deze uitgebreide studie werd uitgevoerd in het kader van het onderzoeksprogramma Oogst voor Malta van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Binnen dit programma worden de resultaten van reeds uitgevoerde opgravingen onder de loep genomen. Onderzoeksgegevens worden op die manier omgezet in kennis. Deze studie werd uitgevoerd door de Steekproef BV in samenwerking met Biax Consult, Cambium Botany en Qursi.

Voor wie

Dit wetenschappelijke rapport is bestemd voor archeologen, andere erfgoedprofessionals en liefhebbers die zich bezighouden met gebruiksvoorwerpen van hout in Nederland tot 1300 n.Chr.

Colofon

Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR) 54
Tekst: S. Lange
ISBN/EAN: 9789057992643
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017

Taal

Nederlands