Twee kokerbijlen van de ‘Hunze-Eems’-industrie uitgelicht

In Werkhoven (gemeente Bunnik) zijn twee kokerbijlen van hetzelfde type gevonden. Ze stammen uit de late bronstijd, op deze plek een zeldzame ontdekking.

In 2006 verrichtte de Rijksdienst een waarderend onderzoek op een perceel aan de Hollendewagenweg in Werkhoven (gemeente Bunnik). Het was gericht op het achterhalen van de landschappelijke en archeologische context van de twee kokerbijlen die op min of meer op dezelfde locatie waren gevonden. Het gaat om bijzondere bijlen; ze zijn van een noordelijk type, ze hebben een identiek patina en verkeren in perfecte staat. De optelsom van deze kenmerken leidde tot de hypothese dat het hier om een depot uit de late bronstijd zou kunnen gaan.

Kronkelwaardafzettingen

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de directe omgeving van de vondstlocatie een zone is waar een meanderende rivier zich een aantal maal heeft verlegd. Het is een complex sedimentatiemilieu van kronkelwaardafzettingen (een complex van ruggen en geulen, gevormd in de binnenbocht van een meander die zich verlegd heeft), waarin de aanwezigheid van de mens nauwelijks merkbaar is. Het rapport sluit af met een aantal bespiegelingen over de mogelijkheden tot modelvorming, die de archeologische monumentenzorg van dergelijke depositielocaties uit de late prehistorie verder kan helpen.

Voor wie

Dit wetenschappelijke rapport is bestemd voor archeologen, andere erfgoedprofessionals en liefhebbers die geïnteresseerd zijn in archeologie van de provincie Utrecht.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 161
Auteurs: E.M. Theunissen, A. Müller en G. van Bergeijk
ISBN: 978-90-5799-123-3
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2008

Taal

Nederlands