Tot hier en niet verder; historische wallen in het Nederlandse landschap. De stand van kennis

Deze brochure doet verslag van een symposium over historische wallen. Hieruit blijkt dat de kennis over deze landmarks beperkt is. Nieuwe onderzoeksvragen moeten de bestaande kennis verder brengen.

Oude wallen zijn op veel verschillende plaatsen terug te vinden in het Nederlandse landschap; ze liggen in het boerenland, in diverse bossen en natuurgebieden. De kennis over deze wallen is echter verspreid en versnipperd. Doel van het symposium bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op 6 en 7 oktober 2011 was dan ook om de beschikbare kennis over deze wallen bijeen te brengen. In deze publicatie wordt hiervan verslag gedaan.

Kennislacune

Uit het symposium blijkt dat de kennis over wallen verrassend beperkt is. Dat ze een belangrijke ecologische en landschappelijke rol vervullen is al decennia duidelijk, maar over basale zaken als (oorspronkelijke) functie en vorm, ouderdom, verspreiding, zeldzaamheid en eventuele regionale verschillen is nog veel onduidelijk. In deze publicatie wordt niet alleen de bestaande kennis gebundeld, maar ook concrete vragen voor verder onderzoek geformuleerd. Dit helpt bij het maken van keuzes om de historische wallen in Nederland een toekomst te geven.

Voor wie

Deze publicatie is bestemd voor landschapsonderzoekers, natuur- en landschapsbeheerders, beleidsmakers van gemeenten en provincies en liefhebbers die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis en toekomst van onze historische landschappen.

Colofon

Auteurs: Henk Baas, Hans Renes, Bert Groenewoudt, Johan Verspay, Hanneke van den Ancker, Pim Jungerius, Bert Maes,Lex Roeleveld, Robert Ceelen, Bertus Brokamp, Karel Leenders, Klaas Bouwer, Frans Beekman, Bert van der Valk, Eric Brinckmann, Gerben Zielman, Martijn Boosten, Patrick Jansen, Mat Theunissen, Liesbeth Theunissen en Peter Schut
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2012