Toren versus traditie
Vakgebied: 
Mediatype: 

In dit boek wordt ingegaan op de manier waarop architecten in de periode 1500 – 1800 vanuit het classisme omgingen met middeleeuwse torens. 

De rode draad in dit boek is het conflict tussen een gotische traditie, die een toren verlangde, en een klassieke leer die deze toren vervolgens afwees op grond van fundamentele principes. Hoe gingen classicistische architecten in Nederland in de 16e, 17e en 18e eeuw met dit probleem om? Dit rijk geïllustreerde boek volgt hun worsteling aan de hand van tientallen bekende en minder bekende kerk- en stadhuistorens binnen en buiten Nederland. 

Middeleeuwse bakens

Torens behoren vanouds tot de belangrijkste bakens in het Nederlandse landschap. Het zijn beeldmerken van steden en dorpen. Ook vormden ze een onmisbaar onderdeel van romaanse en gotische kerken en later ook van stadhuizen. In dat opzicht is hun grootschalige voorkomen een erfenis van de middeleeuwen. In de klassieke oudheid speelden torens een veel minder grote rol. Bij Romeinse tempels kwamen zij bijvoorbeeld niet voor. Dat gegeven werd van belang toen – vanaf de renaissance – architecten gingen teruggrijpen op de principes van de antieke wereld. Hiermee ontstond een conflict; want hoe gingen deze architecten om met middeleeuwse torens? 

Voor wie

Dit boek is voor bouw- en architectuurhistorici, andere erfgoedspecialisten en iedereen die geïnteresseerd is in de architectuurtheorie van het classicisme.

Colofon

Auteur: Thomas H. von der Dunk
ISBN: 978-90-5997-164-6
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Thomas von der Dunk, 2014