‘Tmeeste ende tgrootste van alle cloisteren, wel begraven mit wyden graften’

Dit vijftiende-eeuwse citaat beschrijft het klooster Klaarkamp in Rinsumageest. Onderzoek toont aan dat de archeologische resten van dit middeleeuwse klooster kwetsbaar zijn.

Het omvangrijke kloostercomplex was in de late twaalfde eeuw een van de eerste bouwwerken uitgevoerd in baksteen. Deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) beschrijft het in 2010 uitgevoerde waardestellende onderzoek naar de archeologische resten van het klooster. Aan de zuidzijde van het complex zijn resten van het afval van een smidse, schoenmaker en glazenier gevonden. Het noordelijk terreindeel lijkt vooral voor agrarische doeleinden te zijn gebruikt. Over het gehele terrein liggen verschillende grondsporen, waaronder greppels/sloten, grachten, kuilen en funderingsresten, daterend uit de kloosterperiode en de periode daarna. Alle resten blijken vlak onder het maaiveld te liggen. Daarmee zijn ze uitermate kwetsbaar.

Publiekstrekker

Een van de andere uitkomsten van het onderzoek is dat er in de provincie Friesland een grote publieke belangstelling bestaat voor cultureel erfgoed. Een open dag op de opgraving werd door enkele honderden mensen bezocht. Verder was er uitgebreid aandacht van lokale en regionale media. Klooster Klaarkamp mag dan het landschap verdwenen zijn, het blijft een belangrijk archeologisch monument en een echte publiekstrekker.

Voor wie

Dit wetenschappelijk rapport is bestemd voor archeologen, bouwhistorici en andere professionals en liefhebbers die zich bezighouden met de archeologie en historische gebouwen van Friesland.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg 210
Auteurs: J. van Doesburg & J. Stöver
ISBN/EAN: 9789057992025
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2012