The Utrecht

In 2007 en 2012 onderzocht een internationaal team van archeologen een 17e-eeuws Nederlands scheepswrak in Brazilië. In deze Engelstalige rapportage staan de resultaten.

Deze publicatie is het resultaat van archeologisch onderzoek onder water naar het Nederlandse Admiraliteitsscheepswrak ‘De Utrecht’. Dit schip ligt in de Allerheiligenbaai van Salvador (Brazilie): Bahía de Todos os Santos. Hoewel er vanaf de jaren tachtig al wordt gedoken op het wrak, is er nooit eerder archeologisch onderzoek verricht. Uit het onderzoek blijkt dat hoewel het wrak flink is beschadigd door eerdere duikacties, de aanwezige archeologische resten nog steeds een unieke inkijk geven in de 17e-eeuwse scheepsbouw in Nederland.

Gedeeld cultureel erfgoed

De Nederlandse maritieme geschiedenis is sterk verbonden met het Caribische gebied en Brazilië. Niet alleen vanwege de invloedssfeer van de West Indische Compagnie (WIC), maar ook omdat Admiraliteits- en kaperschepen regelmatig ten onder gingen in hun jacht op het zilver van de Spaanse en Portugese galjoenen. Ook ‘De Utrecht’ was een dergelijk lot beschoren. Nederland, Brazilië en de Verenigde Staten participeren in het Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoedbeleid (GCE). In het kader daarvan zijn het Maritiem Programma en het GCE Programma van de Rijksdienst de samenwerking aangegaan met Texas A&M, de Universiteit van Bahia en het Braziliaanse Nationaal Instituut voor Historisch en Kunstzinnig Erfgoed (IPHAN).

Deze publicatie is alleen in het Engels beschikbaar.

Voor wie

Dit wetenschappelijk rapport is bestemd voor (maritiem) archeologen, andere erfgoedprofessionals en liefhebbers die zich bezighouden met onderwaterarcheologie.

Colofon

Auteurs: L. Borghuis, M.R. Manders
ISBN/EAN: 9789057992513
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Engels