The Solar Tent
Auteur(s): 
Jaar: 
Vakgebied: 
Mediatype: 

Deze brochure biedt een handleiding voor de solar tent, een middel om museale objecten te desinfecteren door middel van door zonne-energie opgewekte warmte.

Het object moet dan eerst worden afgedekt met transparant plastic of glas, waardoor de warmte wordt gefilterd. Niet alle museale objecten zijn geschikt om op deze manier te desinfecteren. Deze brochure gaat uitgebreid in op alle randvoorwaarden en zet tips op een rij om de solar tent zorgvuldig te gebruiken.

Ongedierte

De afgelopen decennia zijn er een aantal nieuwe middelen op de markt gebracht om museale objecten te desinfecteren. Vanwege gezondheidsredenen en de invloed op het milieu kiezen de meeste collectiebeherende instellingen voor middelen zonder gif. Een voorbeeld is de blootstelling aan lage zuurstofconcentraties en lage temperaturen. Er is echter ook behoefte aan een methode die relatief goedkoop en snel is. De solar tent biedt hier uitkomst. Door het materiaal bloot te stellen aan temperaturen boven de 45°C, wordt ongedierte gedood. Hoe hoger de temperatuur, hoe sneller dit gaat. Voor het welzijn van het object is het echter beter om het niet aan te hoge temperaturen bloot te stellen. 55°C is dan een goed compromis.

Deze publicatie is alleen in het Engels beschikbaar.

Voor wie

Deze brochure is voor de beheerders van museale collecties.

Colofon

ICN-Informatie nummer 7
Tekst: Agnes Brokerhof
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2001