The Mesolithic cemetery at Mariënberg (NL), a rebuttal to alternative interpretations

In dit Nederlands Archeologisch Rapport (NAR) wordt ingegaan op de discussie over de datering en interpretatie van de begraafplaats bij Mariënberg (Overijssel) uit het late mesolithicum.

In een publicatie uit 2006 A multi-component complex of Mesolithic settlements with Late Mesolithic grave pits at Mariënberg in Overijssel werden de resultaten gepubliceerd van het onderzoek in Mariënburg. Er waren nederzettingen uit het mesolithicum gevonden. In een van deze nederzettingen bevonden zich 6 graven waarin de doden in een zittende houding zijn begraven. Een zeer zeldzame vondst, die internationaal aandacht trok in de archeologische vakwereld, maar ook een felle discussie aanwakkerde. In deze publicatie presenteren dezelfde auteurs nieuwe inzichten, feiten en gegevens waarmee ze hun betoog uit 2006 aanscherpen.

Verschillen van inzicht

Deze publicatie vormt vooral een uitgebreide reactie op de kritiek van L.P. Louwe Kooijmans, geuit in een artikel uit 2012, waarin hij onder meer de grafvelden eerder dateert. Onderwerp van discussie is niet alleen de datering, maar ook de interpretatie en de herkomst van het roodgekleurde zand dat in de graven is aangetroffen. De rapportage behandelt puntsgewijs deze onderwerpen en sluit af met nog niet eerder gepubliceerd beeldmateriaal.

Deze publicatie is alleen beschikbaar in het Engels.

Voor wie

Dit wetenschappelijk rapport is gericht op archeologen en liefhebbers die zich bezighouden met archeologie uit de steentijd, in Nederland en daarbuiten.

Colofon

Nederlandse Archeologische Rapporten 042
Auteurs: A.D. Verlinde & R.R. Newell
ISBN/EAN: 9789057991981
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2013