The late Roman Cemeteries of Nijmegen
Auteur(s): 
Jaar: 
Vakgebied: 
Mediatype: 

In dit boek zijn de resultaten van onderzoeken en losse vondsten die gedaan zijn op de Romeinse grafvelden in Nijmegen tot 1963 op een rij gezet en geïnterpreteerd.

In Nijmegen liggen twee begraafplaatsen uit de 4de eeuw waar in de afgelopen jaren veel archeologisch onderzoek is uitgevoerd. De uitwerking van dit onderzoek is nog niet voltooid, deels omdat de resultaten van eerder onderzoek in deze grafvelden nog niet wetenschappelijk waren uitgewerkt. Dit boek vult deze laatste lacune op. Het kloeke naslagwerk bundelt alle resultaten van de opgravingen vanaf 1947 tot 1983 en alle losse vondsten uit de laat-Romeinse grafvelden vanaf de 17e eeuw tot 1963.

Wederopbouwwerkzaamheden

De twee begraafplaatsen zijn aan het begin van de 4e eeuw aangelegd, aan de west- en aan de oostzijde van het laat-Romeinse fort op het Valkhof en Kelfkensbos, in het huidige stadscentrum van Nijmegen. Al in de 17e eeuw vond men resten van Romeins aardewerk. Na het bombardement van 1944 werd een groot deel van Nijmegen verwoest. Tijdens de wederopbouwwerkzaamheden van 1947 tot 1963 zijn verschillende opgravingen verricht. Later werd er opnieuw onderzoek gedaan in de perioden van 1975-1976 en 1980-1983. In dit boek worden voor het eerst alle resultaten van deze onderzoeken op een rij gezet en geïnterpreteerd.

Dit boek is alleen in het Engels beschikbaar.

Voor wie

Dit boek is gericht op archeologen en liefhebbers die zich bezighouden met de archeologie uit de Romeinse tijd.

Colofon

Nederlandse Oudheden 17
Auteur: D.C. Steures
ISBN: 978-90-5799-205-6
© Museum Het Valkhof, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2013