Terpen en wierden: verleden, heden en toekomst

Deze rapportage laat zien wat de effecten van rijksbescherming zijn op de omgang met terpen en wierden.

De rijksbescherming van archeologische vindplaatsen heeft als doel om het meest waardevolle archeologische erfgoed te behouden voor de toekomst. Maar hoe werkt deze bescherming in de praktijk? Om dat uit te zoeken wordt in dit onderzoek specifiek gekeken naar rijksmonumentale terpen en wierden. Ook wordt ingegaan op de totstandkoming en samenstelling van het bestand van deze specifieke rijksmonumenten.

Relatief lage kenniswinst bij kleine projecten

Nederland kent ruim 1300 terpen en wierden, waarvan 326 de status hebben van archeologisch rijksmonument. Op terpen en wierden wordt gewoond, gewerkt, geakkerd en begraven. Zo ook op de rijksbeschermde exemplaren. In de periode van 2004 tot 2012 zijn in totaal 235 vergunningaanvragen ingediend, waarvan de meeste vergunningen zijn verleend, vaak met archeologisch onderzoek als voorwaarde. Daarbij valt op dat bij kleinere projecten de kenniswinst van het onderzoek vaak tegenvalt, terwijl de kostenpost voor de eigenaar hoog is. In dit rapport wordt een andere aanpak bepleit, namelijk om kleinschalige ingrepen aan te grijpen voor onderzoek naar specifieke instandhoudingsvraagstukken, waarbij de terreineigenaar, rijk, provincies en onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen de onderzoekskosten naar rato verdelen.

Voor wie

Dit wetenschappelijk rapport is bestemd voor archeologen, andere erfgoedprofessionals en liefhebbers die zich bezighouden met terpen en wierden.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) nr. 251
Auteurs: J. van Doesburg & J. Stöver
ISBN/EAN: 978-90-5799-304-6
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2018

Taal

Nederlands