Technische missie Nieuwe Oranjetuin Paramaribo

De begraafplaats Nieuwe Oranjetuin in Paramaribo is verbonden met de Nederlandse koloniale geschiedenis, een geschiedenis die Nederland deelt met Suriname. In dit rapport worden context en historische waarden van deze begraafplaats geschetst, waarbij met hulp van een restauratievisie de potentie van dit funeraire erfgoed verder benut kan worden.

Gdeeld cultureel erfgoed

De Nederlandse overheid zet bewust in op de duurzame instandhouding van gedeeld cultureel erfgoed. Hiermee worden de materiële en immateriële sporen van het verleden bedoeld die Nederland deelt met andere landen. Nederland vindt deze sporen belangrijk, omdat ze ons kunnen leren over onszelf en onze verbindingen met andere landen.

Missie

De Nieuwe Oranjetuin biedt unieke kansen om een brug te vormen tussen het heden en het verleden van zowel Suriname als Nederland. Om die reden gingen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Stichting Dodenakkers.nl graag in op een uitnodiging van het Directoraat Cultuur van het Surinaamse Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur om Suriname te bezoeken. Doel van de missie was een visie te ontwikkelen voor de rehabilitatie van deze bijzonder begraafplaats als een historisch centrum en een genealogisch wandelpark

Voor wie

Dit rapport is bedoeld voor professionals, eigenaren en nabestaanden die zich inzetten voor de instandhouding van historische begraafplaatsen en natuurlijk voor iedereen die de Nieuwe Oranjetuin een warm hart toedraagt.

Taal

Nederlands