’t Hool Eindhoven: een wederopbouwgebied van nationaal belang, nr. 20

In deze brochure wordt uitgelegd waarom woonwijk ‘t Hool een van de 30 wederopbouwgebieden van nationaal belang is.

Medewerkers van het NatLab (Natuurkundig Laboratorium) van Philips stonden aan de wieg van ’t Hool. Uit onvrede met de bestaande tekortschietende volkshuisvesting richtten ze in 1961 een eigen woningbouwvereniging op. Leden van Huis en Wijk schakelden architect Jaap Bakema in voor het ontwerp van de nieuwe woonbuurt. Het eindresultaat was een uitgebalanceerde totaalcompositie waar stedenbouw, architectuur, materiaalgebruik en groenaanleg naadloos op elkaar zijn afgestemd. De wijk voorziet in een variatie aan markante woningtypes die tegemoetkomt aan de verschillende woonwensen van bewoners, zoals drive-inwoningen, patiowoningen en splitlevelwoningen.

30 aandachtsgebieden uit de wederopbouw

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 30 wederopbouwgebieden geselecteerd uit de periode tussen 1940 en 1965. Ze onderscheiden zich nationaal of zelfs internationaal, bijvoorbeeld vanwege de kwaliteit van de architectuur of als bijzonder voorbeeld van stedenbouw of landschapsinrichting. De Rijksdienst heeft de gebieden in 3 gebiedstypen ingedeeld: de wederopbouwkernen (de herstelde oorlogsschade), de naoorlogse woonwijken (de planmatige, stedelijke uitbreidingswijken) en de landelijke gebieden (agrarische ruilverkavelings- en landinrichtingsgebieden).

Voor wie

Deze brochure is bedoeld voor bewoners van Eindhoven, (gemeentelijke) beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Nederlands