Stuc; kunst en techniek

Voor het behoud en herstel van stucwerk is specifieke kennis nodig. In dit boek delen verschillende specialisten hun kennis over de meest uiteenlopende aspecten van deze materiaaltoepassing.

De instandhouding van stuc- en pleisterwerk is niet eenvoudig en vraagt om een interdisciplinaire benadering. In dit boek wordt voor het eerst uitgebreid op alle aspecten van stuc- en pleisterwerk ingegaan. Auteurs uit Nederland en Vlaanderen geven achtergrondinformatie over talloze deelonderwerpen, zoals Romeins beschilderd pleisterwerk, sgraffito’s uit de wederopbouwperiode, de opleiding tot meesterstukadoor, restauraties op het allerhoogste niveau en technische problemen zoals zout- en vochtbelasting. 

Structuur en ornamentiek

Stuc en pleister behoren tot de meest gebruikte materialen in en aan gebouwen. Al eeuwenlang wordt het op grote schaal toegepast als doelmatige afwerklaag of om een gebouw aan de binnen- of buitenzijde met structuur en ornamentiek te verfraaien. Er is een enorme rijkdom en veelzijdigheid in het stuc en pleisterwerk vanaf de Romeinse tijd tot en met de naoorlogse wederopbouwperiode. De vroegste stucplafonds dateren al van rond 1600. Deze ontwikkelden zich van eenvoudig tot zeer rijk gedecoreerd. In de negentiende eeuw volgen nieuwe materiaaltoepassingen van terracotta en papier maché.

Voor wie

Dit boek is een praktische handleiding voor bouw- en architectuurhistorici, restauratieprofessionals, andere erfgoedspecialisten en biedt achtergrondinformatie voor monumenteigenaren.

Colofon

Auteur: E. Koldeweij
ISBN: 978-90-400-8650-2
©Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, WBOOKS, 2010