Struinen door de duinen

Dit rapport bevat de resultaten van synthetiserend archeologisch onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van het Hollands duingebied op basis van gegevens verzameld in het Malta-tijdperk.

De archeologie van het Hollandse duingebied is lang onbekend geweest. Dit kwam omdat grote delen van het oude cultuurlandschap (de oude strandwallen) onder duinzand verdwenen zijn. Daar waar het niet het geval was, leek van het erfgoed door latere landbouwwerkzaamheden (bijvoorbeeld de bollenteelt) verdwenen te zijn.
In deze bundel wordt ingegaan op de vorming van het landschap, de inventarisatie van de bekende vindplaatsen en is de bewoningsgeschiedenis per periode beschreven. Daarnaast bevat het een karakterisering van wat archeologen inmiddels weten en nog zouden willen weten over de archeologie van het Hollandse duingebied.

Oogst voor Malta

De studie is uitgevoerd in het kader van het onderzoeksprogramma Oogst voor Malta van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Binnen dit programma worden de resultaten van reeds uitgevoerde opgravingen onder de loep genomen. Onderzoeksgegevens worden op die manier omgezet in kennis.

Voor wie

Dit wetenschappelijke rapport is bestemd voor archeologen, landschapsonderzoekers en liefhebbers die zich bezighouden met de archeologie van het Hollandse duingebied.

Colofon

Nederlandse Archeologische Rapporten 52
Auteurs: R.M. van Heeringen (Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie), R. Schrijvers
(Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie) en H.M. van der Velde (ADC ArcheoProjecten
ISBN/EAN: 9789057992629
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort

Taal

Nederlands