Stappenplan voor de vervreemdingsprocedure
Vakgebied: 
Mediatype: 

In dit digitale stappenplan leest u hoe de vervreemdingsprocedure werkt voor overheid of voor musea.

Het Rijk, provincies, gemeenten en andere publiekrechtelijke rechtspersonen zoals universiteiten en waterschappen zijn eigenaar van cultuurgoederen. Een deel van deze cultuurgoederen wordt beheerd door museale instellingen. Reorganisaties, verhuizingen en fusies van overheidsorganisaties of het opstellen van een nieuw collectieplan kunnen in de praktijk aanleiding zijn om bepaalde cultuurgoederen, zoals schilderijen of beeldhouwwerken, te vervreemden. Onderdeel van goed collectiebeleid is een zorgvuldige en transparante wijze van vervreemden van voorwerpen uit deze collecties. De Erfgoedwet stelt kaders aan deze vervreemdingsprocedure voor cultuurgoederen in publiek bezit. Op deze manier wordt voorkomen dat waardevolle cultuurgoederen ongemerkt verdwijnen uit het publieke domein.

Voor wie

In het stappenplan wordt onderscheid gemaakt tussen overheid en musea.

Taal

Nederlands