Stadsvernieuwing in Stroomversnelling. Inventarisatie stadsvernieuwingsplannen Interim Saldo

De jaren zeventig en tachtig was een tijd van grootschalige en experimentele stadsvernieuwing. De integrale aanpak van toen biedt nog steeds inspiratie voor opgaven van nu.

De Interim Saldoregeling was de eerste grootschalige en experimentele stadsvernieuwing in de periode 1977-1985. Veertien gemeenten kregen financiële rijkssteun voor de aanpak van hun verwaarloosde, historische binnensteden en 19de-eeuwse woonwijken. De werkwijze was integraal, fysiek en sociaal, met inspraak van bewoners en gericht op behoud van de bestaande stad. Honderd stadsvernieuwingsplannen geven inzicht in de problematiek en aanpak. De herwaardering van de stad van toen, biedt nog steeds inspiratie voor de omgang met (historische) binnensteden.

Interim Saldoregeling

De Nederlandse binnensteden kenmerkten zich midden jaren zeventig door verpaupering, leegstand en een schrale openbare ruimte. ‘Red onze steden!’, stond er dan ook in kapitalen in het regeerakkoord Keerpunt uit 1972. In 1976 werd het Ontwerp Wet op de Stadsvernieuwing ingediend. Pas negen jaar later zou de wet er in een sterk gewijzigde opzet komen. De stadsvernieuwing lag ondertussen niet stil, integendeel. Eén onderdeel van de ontwerpwet werd namelijk wél vastgesteld: de zogenaamde Interim Saldoregeling (ISR). De ISR trad in 1977 in werking en bood veertien gemeenten financiële steun bij de aanpak van hun verloederde historische binnenstad of vooroorlogse woonwijken.

Dit onderzoek vond plaats als onderdeel van de Verkenning Post 65 van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Voor wie

Deze publicatie is voor beleidsmakers, erfgoeddeskundigen en ontwerpers die meer willen weten over de stadsvernieuwing in de jaren zeventig en tachtig.

Colofon

Auteurs: Evelien van Es en Lara Voerman
Opdrachtgever: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2018

Taal

Nederlands