Spot on
Uitgegeven door: 
Jaar: 

In deze publicatie wordt onderzocht hoe Nederland de kwaliteit van het landschap kan inzetten voor een beter economisch vestingsklimaat.

Deze publicatie is een vervolg op het eerder uitgekomen Blind Spot waarin de invloed van het landschap op het vestingklimaat werd onderzocht aan de hand van tien regio’s: Rhein-Ruhr, Londen, Toronto, Rio de Janeiro, San Francisco, Parijs, Johannesburg, Milaan, Taipei en de Nederlandse Deltametropool. In dit vervolg staat Nederland centraal. Aan de hand van 12 pilotprojecten worden landschapsontwikkelingen bekeken door een economische bril.

Blinde vlek

De kwaliteit van landschap en leefomgeving is vaak een blinde vlek in strategieën voor het vestigingsklimaat. Een aantrekkelijk landschap kan echter een flinke invloed uitoefenen op het economische succes van een regio. Hoogopgeleide mensen laten zich door de kwaliteit van een (stedelijk) landschap leiden in hun keuze of ze er willen wonen. Het bedrijfsleven volgt, waardoor de economie van de regio een impuls krijgt. 

Voor wie

Deze publicatie is voor een brede doelgroep van bestuurders, beleidsmakers, ontwerpers en het bedrijfsleven.

Colofon

Deze publicatie is een initiatief van Vereniging Deltametropool, Wageningen UR, West8, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het ministerie van EZ en Staatsbosbeheer, 2017

Taal

Nederlands