Sportaccommodaties; categoriaal onderzoek wederopbouw 1940-1965
Vakgebied: 
Mediatype: 

Deze publicatie gaat in op de naoorlogse architectuur van sportaccommodaties in Nederland en presenteert een lijst met de belangrijkste gebouwen uit de wederopbouw.

Het rapport gaat zowel in op de voor- als de naoorlogse ontwikkeling van sportgebouwen. Ook bestuurlijke, sociale en maatschappelijke ontwikkelingen komen aan bod. Dit vormt het referentiekader voor een complete lijst met naoorlogse sportgebouwen waarbinnen een preselectie is gemaakt van de meest waardevolle gebouwen. Dit rapport is onderdeel van een reeks publicaties waarin de wederopbouwarchitectuur per gebouwtype onder de loep wordt genomen.

De wederopbouw

De architectuur en stedenbouw uit de periode 1940-1965 vertegenwoordigt een belangrijke ontwikkeling in de Nederlandse architectuurgeschiedenis. Het is een periode van herstel van oorlogsschade en van schaarste, maar ook van optimisme en vernieuwing. Kenmerk voor deze naoorlogse jaren is de introductie van nieuwe materialen, nieuwe verkavelingspatronen, een nieuwe wijkopbouw en een steeds belangrijkere rol voor het verkeer. In het kader van stedelijke vernieuwing staat de architectuur uit deze periode steeds vaker onder druk. Dit rapport helpt om de bestaande kwaliteiten van wederopbouwarchitectuur te herkennen zodat er zorgvuldig met dit soort gebouwen kan worden omgegaan.

Voor wie

Deze rapportage is voor beleidsmakers ruimtelijk beleid, erfgoedprofessionals en anderen die geïnteresseerd zijn in de architectuur van de wederopbouw.

Colofon

Rapportage wederopbouw
Tekst: Marije de Korte
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2005