Sporen uit de ijzertijd en de Romeinse tijd in de Hoekse Waard

In Hoekse Waard zijn diverse cultuurlagen uit de ijzertijd en de Romeinse tijd aangetroffen. Deze vindplaats is van hoge archeologische waarde en verdient bescherming.

Opvallende sporen uit de Romeinse tijd zijn de intacte houten staanders, liggers en dwarsverbindingen van een zwaar houten gebouw uit de tweede eeuw. In de late ijzertijd werd het terrein bewoond door veeboeren die runderen en varkens hielden voor hun vlees en vet, en schapen vooral voor de wol. Ook zijn er sporen uit de vroege ijzertijd gevonden. De economie in deze periode was grotendeels gericht op het houden van vee, aangevuld met wat jacht en visvangst. Maar daarnaast werd ook zout gewonnen. Hierop duidt een grote hoeveelheid briquetage-materiaal (een soort keramiek), massieve houten steunen en halve cilinders waarin het ruwe zout werd geraffineerd en drooggestookt.

Planologisch beschermen

Doel van het onderzoek was de grondsporen uit de ijzertijd en de Romeinse tijd te documenteren, door middel van een proefsleuf de relatie tussen de sporen en de geologische opbouw van de Maasoever te bepalen en te komen tot aanbevelingen in het kader van de archeologische monumentenzorg. De vindplaats is hoog gewaardeerd. Het advies is dan ook om de locatie door middel van planologische maatregelen te beschermen.

Voor wie

Dit wetenschappelijk rapport is bestemd voor archeologen en anderen die zich bezighouden met de archeologie van Zuid-Holland.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg 56
Redactie: R.M. van Heeringen
Auteurs: R.M. van Heeringen, R.C.G.M. Lauwerier, H.M. van der Velde, J.B.H. Jansen
ISSN 1383-5025
ISBN 90-73104-83-1
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 1998

Taal

Nederlands